เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ร่วมลงนามถวายพระพร

สำหรับผู้ดูแลระบบ